skip to Main Content
11 11 11
博赞导图®授权认证讲师班名单(第一期)
序号 姓名 中文拼音 
1 朱金 Zhu Jin
2 刘玉婕 Liu Yujie
3 任波 Ren Bo
4 舒畅 Su Chang
5 路想心 Lu Xiangxin
6 邓子清 Deng Ziqing
7 汤东迁 Tang Dongqian
8 梅艳艳 Mei Yanyan
9 宋莹 Song Ying

 

 
博赞导图®授权认证讲师班名单(第二期)
序号 姓名 中文拼音 
1 罗伟 Luo Wei
2 王美娜 Wang Meina
3 邓燕兰 Deng Yanlan
4 杨巍 Yang Wei
5 毛巧芳 Mao Qiaofang
6 殷生斗 Yin Shengdou
7 陈俭璋 Chen Jianzhang
8 郝丽娟 Hao Lijuan
9 邝家颖 Stephanie Khong Kah Mun
 
博赞导图®授权认证讲师班名单(第三期)
序号 姓名 中文拼音 
1 吴为 Wu Wei
2 白一琳 Bai Yilin
3 都业猛 Du Yemeng
4 吕雪梅 Lv Xuemei
5 辜嘉丹 Gu Jiadan
6 汪艳 Wang Yan
7 任洁 Ren Jie
8 袁浩 Yuan Hao
9 王兴峥 Wang Xingzheng
10 张秋菊 Zhang Qiuju
11 李杏园 Li Xingyuan
12 高欢 Gao Huan
13 汪丹 Wang Dan
14 赵巍 Zhao Wei
15 徐忠信 Xu Zhongxin
16 胡灵芝 Hu Lingzhi
17 吴珊珊 Wu Shanshan
18 张金秋 Zhang jinqiu
19 宋桂玉 Song Guiyu
20 徐倓 Xu Tan
21 王凤萍 Wang Fengping
22 薛丽娜 Xue Lina
23 贺菊中 He Juzhong
24 王静 Wang Jing
25 贾清河 Jia Qinghe
26 于书妍  Yu Shuyan
27 苏生 Su Sheng
28  Ulrich Eberl
 
 
博赞导图®授权认证讲师班名单(第四期)
序号 姓名 中文拼音 
1 王美玲 Wang Meiling
2 杨彦芬 Yang Yanfen
3 哈佳 Ha Jia
4 张艳萍 Zhang Yanping
5 饶文知 Rao Wenzhi
6 徐锋 Xu Feng
7 程琴 Cheng Qin
8 徐冰 Xu Bing
9 陈萍 Chen Ping
10 刘敏 Liu Min
11 黄淑英 Huang Shuying
12 沈晶 Shen Jing
13 宗美岑 Zong Meicen
14 黄丽 Huang Li
15 柳娜 Liu Na
16 赵国华 Zhao Guohua
17 廖赟智 Liao Yunzhi
18 赵丽荣 Zhao lirong
19 张四梅 Zhang Simei
20 孙萍 Sun Ping
21 智姝林 Zhi Shulin
22 郝翔宇 Hao Xiangyu
23 吴明义 Wu Mingyi
24 郭立中 Kuo LiChung
25 卜柳惠 Bu Liuhui
博赞导图®授权认证讲师班名单(第5期)
序号 姓名 中文拼音 
1 何萧 He Xiao
2 赵珊 Zhao Shan
3 寇念贞 Kou Nianzhen
4 孙晓英 Sun Xiaoying
5 初放 Chu Fang
6 刘颖 Liu Ying
7 周利红 Zhou Lihong
8 崔小光 Cui Xiaoguang
9 黄丽芳 Huang Lifang
Back To Top